LEJRSKOLE

Tag på lejrskole og oplev det Sydfynske øhav i alle facetter.

Overnat på vores teltplads eller i shelteret.

I forbindelse med vores teltplads, shelter og værelser findes der toiletter og bad, et veludstyret køkken samt spisesal.

Vi kan arrangere lejrskole/kursusophold for grupper på alle uddannelses-niveauer. Vores erfarne instruktører underviser gerne i miljø, natur, ø-kultur, samarbejdsøvelser, sejlads, overlevelsesture, friluftsliv, håndværk og meget mere.

Eksempel på lejrskole i 5 dage:
Dag 1, ankomst og etablering af lejr.
Dag 2, sælsafari til en øde ø.
Dag 3, undervisning i sejlads med sejl og sejlads i Øhavet.
Dag 4, fiskeri. Rejeruser og naturvejledning.
Dag 5, Afrunding og afrejse.

Forplejning kan bestilles. Ring og få skræddersyet et tilbud, vi kan klare næsten alt.

SKONNERTEN FYLLA

Kombinèr lejrskoleopholdet på Strynø med sejlads på skonnerten Fylla.

Tag en uge på Lejrskole i det Sydfynske Øhav. Eleverne får en solid maritim oplevelse på den smukke skonnert i den første del af ugen. Resten af tiden foregår på Øhavets Smakkecenter, hvor der soves i telt, laves bål og sejles i enten smakkejolle eller havkajak. Eller måske I bare vil ud og nyde en sælsafari?

PRAKTISK INFORMATION

Færge
Husk i god tid at bestille færgeoverfart tur/retur. Det sker på tlf. 6251 5100. Se også færgetider på www.langelandkommune.dk Der kan med stor fordel købes klippekort til gruppen.

Strynøs Købmand
Strynøs Købmand ligger 10 minutters gang fra centeret og har et stort udvalg af varer til fornuftige priser. Han bringer gerne varer ud, hvis I skal handle stort ind. Dog er det en god idé at bestille varer i god tid, hvis I skal handle større mængder. Købmanden kan kontaktes på tlf. 6251 5253

Opvask
Husk at medbringe opvaskemiddel og børste samt viskestykker (evt. et pr. elev) – også selvom I spiser i Kabyssen

Badeautomater
Alle vores badeværelser er udstyret med badeautomater. Det koster 10 kr. for et varmt bad, hvorfor det er nyttigt at have 10’ere med.

Rengøring
Når der overnattes inde skal der gøres rent efter opholdet. Vi gør gerne rent efter jer for 1500 kr. I kan også spare gebyret og vende det til en sjov aktivitet sammen med jeres elever.

Forplejning/kabyssen
På Øhavets Smakkecenter kan man, under sit ophold, selv lave mad i køkkenet eller på bål, eller man kan nyde servering fra Kabyssen.
Maden kommer på bordet morgen, middag og aften, eller man hver i sær selv laver sin froskostmadpakke ved buffetten efter morgenmaden.

DET SAGDE VORES GÆSTER

Stokkebækskolen – 6. klasse – 2012

Sille: Det var fedt at være ude og sejle i havkajak. Der var flot  omkring os, og så synes jeg det var lidt sjovt fordi vandet var så lavt.
Og Rikke var god til at forklare hvad vi skulle gøre.

Daniel: Det bedste på Strynø var havkajak – balanceleg.

Matilde: Det jeg godt kunne lide ved Smakkecenteret var den måde vi sov på. Det synes jeg var ret hyggeligt. Det var også ret sjovt at sejle i havkajak.

Johanne: Smakkecenteret var en rigtig positiv oplevelse. Det var hele Strynø og ikke mindst indbyggerne. Kajakturen var rigtig sjov og det var spændende at lære det.

Frederik (Frede): Det var sjovt at sejle i kajak, fordi jeg sejlede omkap med supermand. Det var megafedt, at der var fodboldbord, fordi vi tævede pigerne totalt 12-5 – megafedt.

UNDERVISNINGSFORLØB

Introduktion

Her får du en lille appetitvækker til de 10 forløb, som Øhavets Smakke- og Naturcenter tilbyder skoler. Der er tilrettelagt fem lejrskoleforløb til hhv. 5.-6. klasse og 7.-9. klasse. Alle forløb er tilpasset de forskellige klassetrin og dækker FFM. Hvert forløb indeholder en lærerdel og en elevdel. I hvert forløb findes:

– Målgruppe, fag, tidsforbrug og tid brugt på bevægelse
– Formålet med forløbet
– Kort beskrivelse af evt. forudgående planlægning, samt hvilken arbejdsform der er tale om
– Tydelig oversigt over de Fælles Mål og læringsmål forløbet dækker.
– Lærervejledning til gennemførelse af forløbet
– Evaluering
– Tegn på læring
– Liste over hvilket udstyr der skal bruges (hvis der skal bruges noget)
– Baggrundsviden samt vejledning til eleven

Flere af forløbene er tværfaglige, og der er lagt vægt på, at eleverne arbejder selvstændigt og er i bevægelse.

Lejrskoleforløb 5.-6. klasse

Kan du se og høre som en sæl?
Fag: Natur/teknologi
Eleverne arbejder med lys og lyd, hvor syn og hørelse testes i luft og i vand. De oplever selv, hvordan lys og lyd påvirkes af vand og luft. Eleverne gennemfører systematiske undersøgelser, hvor de selv er forsøgspersoner, og analyserer bagefter resultaterne. De diskuterer lys og lyds egenskaber ud fra deres egne resultater og perspektiverer til tilpasningerne hos sæler og mennesker. Forløbet kan kombineres med en sælsafari.

Matematik naturligvis
Fag: Natur/teknologi og matematik
I dette tværfaglige forløb arbejder eleverne med store træer. De skal bruge deres teoretiske viden fra matematik og natur/teknologi i praksis, når de bestemmer højde og rumfang af et træ. Desuden arbejder eleverne med artsbestemmelse af træet, fødekæder og fødenet samt diskuterer biodiversitet i gamle og unge træer. Gennem deres arbejde lærer eleverne at lave modeller samt at fremstille en præsentation.

Stenalderkost
Fag: Natur/teknologi og madkundskab. Evt. historie
I forløbet om stenalderkost arbejder eleverne på en anderledes måde med at sammensætte et sundt måltid med råvarer direkte fra naturen. Det betyder, at eleverne skal bruge viden fra både madkundskab og natur/teknologi. Eleverne får en større forståelse for, hvor råvarerne kommer fra, og at de er afhængige af årstid, klima, naturtype. Eleverne skal tænde bål, lave mad over bål og planlægge arbejdsgang og -fordeling i forbindelse med indsamling og tilberedelse af mad. Efter selv at have oplevet, hvilke udfordringer det giver, at leve som stenaldermenneske, diskuterer og perspektiverer eleverne de forskellige aspekter i, at leve som stenaldermenneske, og hvordan dette er anderledes end den moderne måde at leve på.

Undersøg det lave vand
Fag: Natur/teknologi
Eleverne skal bruge deres egne feltundersøgelser af det lave vand til at danne sig en forståelse af, hvordan plante- og dyrelivet interagerer i et økosystem. Der er rig mulighed for fordybelse i de enkelte dele af fødekæden, og eleverne kan stifte bekendtskab med mikroskopiens forunderlige verden.

Ø-orienteringsløb
Fag: Natur/teknologi og Idræt
Dette forløb er oplagt at planlægge i starten af et ophold, da det giver eleverne et overblik over Strynø. Forløbet aktiverer eleverne og styrker deres samarbejde. Eleverne skal på et orienteringsløb rundt på Strynø og løse fagligt relevante opgaver undervejs. På orienteringsløbet skal eleverne små fysiske øvelser, samle organismer i naturen og lave teambuilding-øvelser.

Lejrskoleforløb 7.-9. klasse

Dykkerrefleks
Fag: Biologi og evt. idræt
I forløbet arbejder eleverne med biologi og evt. idræt, når de får kendskab til dykkerrefleksen. Eleverne skal undersøge ændringer i puls under forskellige betingelser. De oplever selv, hvordan deres puls påvirkes gennem systematiske forsøg. Efterfølgende skal eleverne analysere deres resultater og diskutere pulsens betydning. Eleverne perspektiverer til tilpasningerne hos sæler og mennesker. Forløbet kan med fordel kombineres med en sælsafari.

Fra primærproducent til konsument – en marin fødekæde
Fag: Biologi
Dette forløb giver eleverne mulighed for selvstændigt at undersøge og fordybe sig i de enkelte led i en marin fødekæde gennem feltundersøgelser, mikroskopi og dissektion. Ved at kigge på organismerne i hvert led, får de viden om biologisk systematik og klassifikation, organismernes morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger, samt deres tilpasninger til levestederne. Efter at have set detaljeret på organismerne, skal eleverne også kunne sætte det i en større kontekst og et større perspektiv, ved at se på hele fødekæden og økosystemet.

Natur i bevægelse
Fag: Biologi og idræt
Eleverne skal selvstændigt udvikle en friluftsaktivitet i form af et orienteringsløb. Undervejs skal de bruge deres biologiske viden, til at udvikle poster til orienteringsløbet, og de skal efterfølgende selv gennemføre et orienteringsløb, som deres klassekammerater har udviklet. På denne måde får de selv lov til at teste, hvad der virker, og hvad der ikke virker efter hensigten.

Naturen og landskabets matematik
Fag: Biologi, matematik og dansk
Forløbet lægger op til at arbejde med hele tre fag – nemlig biologi, matematik og dansk. Eleverne bruger teoretisk viden fra trigonometri til at undersøge og bestemme afstande ved beregninger. Eleverne skal desuden besøge det område, som de måler afstanden til og beskrive levestedet samt udvalgte organismer ganske kort. Forløbet afsluttes med udarbejdelsen af en dokumentarfilm om det udvalgte område for resten af holdet.

Vandstrøm om Strynø
Fag: Fysik og biologi
I dette forløb kombineres fysik og biologi, når der arbejdes med vandets kredsløb, salinitet og tidevand. Eleverne arbejder både teoretisk med fremstilling af modeller og praktisk med systematiske undersøgelser og forsøg.

Menu