Øhavets Smakke- og naturcenter Telefon: +45 50 98 13 06
E-mail: info@smakkecenter.dk